SOCIAL
Facebook
Twitter
LinkedIN
circle Telekomunikace

Telekomunikace

Řešení SAP umožňuje poskytovatelům komunikačních služeb úspěšně řídit transformaci průmyslu, ke které právě dochází, tím, že jim pomáhá naplnit nejvyšší očekávání zákazníka, omezit náklady a začít vytvářet značné příjmy z nových obchodních modelů.

Tato řešení pomáhají telekomunikačním službám transformovat jejich obchodní činnost, díky čemuž dokážou udržet krok se změnami na trhu a novými konkurenty prostřednictvím:

  • Orientace na zákazníka za účelem udržení stávajících zákazníků a přilákání těch nových na konkurenčních trzích
  • Zefektivnění na základě zkušeností ze všech kanálů a zařízení a znalosti názorů zákazníků
  • Udržení nákladů kvůli zachování zisku
  • Růstu tržeb z netradičních komunikačních služeb
  • Posílení ochrany dat o majetku kvůli většímu soukromí zákazníka, zviditelnění obchodní činnosti a navýšení zisku


Řešení obsahují:
Customer Engagement and Commerce
New Digital Business
Human Resources
Platform and Technology