SOCIAL
Facebook
Twitter
LinkedIN

MDSap Tech pomáhá svým klientům se zavedením GDPR legislativy EU do praxe

MDSap Tech poskytuje konzultace a dodávky služeb týkající se GDPR (General Data Protection Regulation), nové revoluční legislativy EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů EU. Legislativa schválená 27. 4. 2016 vstoupí v platnost 25. 5. 2018.

Obecné nařízení je souborem pravidel pro digitální společnost, který by měl být používán jednotně v celé EU. Obecné nařízení přebírá všechny zásady, na nichž evropský systém ochrany osobních údajů stojí a stanoví, že ochrana cestuje přes hranice současně s osobními údaji.

Komplexní portfolio služeb MDSap Tech zahrnuje oblasti právní, návrhu procesů, až po oblasti technické realizace.

V obecnější části analyzujeme dopady na smluvní vztahy a ujednání s klienty, upozorňujeme na nová práva osob, navrhujeme, jak se s GPDR vyrovnat v procesní rovině.

Technologickou podporou realizace je především SAP PowerDesigner pro modelování procesů, dat, a datových toků. V procesní části navrhujeme komplexní Enterprise Architecture model, z něhož vyplyne model business procesů. Projekt pokračuje k datovému modelu, který může být složen z konceptuálního, logického a fyzického datového modelu. Dále je možné navrhnout model datových toků, řešení může pokračovat až k Data Dictionary.

Součástí projektu mohou být i další nadstavbové software nástroje firmy SAP umožňující např. procesní analýzu, monitoring procesů, řízení politik automatického zálohování atd.

V případě zájmu o konzultaci nás neváhejte kontaktovat na emailu sales_cz@mdsaptech.cz