SOCIAL
Facebook
Twitter
LinkedIN
Plans & Policies

Zásady a plány podpory

Využijte výhod strategické podpory, která Vám umožní zrychlit MDSap Tech implementaci, optimalizovat práci IT a zavádět nové obchodní procesy rychleji a stát se tak nejlépe možnou řízenou firmou. 


Plán podpory 

Získejte podporu, kterou potřebujete pro efektivní implementaci a chod vašich řešení od společnosti MDSap a využijte výhod nových technologií. Nabízíme širokou škálu služeb spojených s technickou podporou, od základních po strategické. Vyberte si takový stupeň podpory, který nejlépe odpovídá Vašim potřebám. 

Standard Plan: toto je nabídka pro společnosti, které vyžadují non-stop podporu vysoké kvality v pracovní době pro kritické problémy, přístup k novým verzím a službám online podpory.  

Enterprise plán: Některé společnosti si nemohou dovolit odstávku. Výkon a stabilita jsou kritickými faktory. Enterprise plan nabízí naše nejrozsáhlejší služby upřednostněných a proaktivních služeb podpory, které zahrnují: 

  • Kratší časy odezvy na hlášené prolémy v režimu 24x7
  • Upřednostnění přístupu k entreprise technickému týmu 

Tento plán nabízí zákazníkům skutečně ten nejlepší možný stupeň podpory a upřednostnění a soustředí se na neustálé zlepšování a nejlepší možné využití Vaší investice s MDSap Tech.       


Politiky podpory 

Podpora starších verzí softwaru

Technická podpora je obecně poskytována pro dvě poslední verze softwaru. Podpora pokračuje minimálně rok po představení zásadní nové verze produktu nebo oznámení o ukončení životnosti produktové řady. Oznámení o ukončení životnosti jak pro verze, tak produktové řady jsou zveřejňována zde. Duplikace produktových chyb se bude zkoušet pro současnou a pouze předcházející verzi softwaru, ačkoliv se chyby obecně odstraňují pouze u současných verzí.

Pro starší verze softwaru bude poskytována limitovaná technická podpora zahrnující pomoc zákazníků s  dotazy, řešeními a migrací na podporované verze produktu. Nezahrnuje opravu nových chyb nebo integraci vyřešených chyb do předešlých verzí. MDS ap Tech poskytne podle potřeby existující interim verze (aktualizace, pokud existuji, vytvořeny pro produkt před koncem podpory). 

Zákazníci, kteří si přejí zakoupit EOL verze produktu nebo dodatečné kopie EOL produktových verzí, musí podepsat EOL potvrzení, že akceptují limitovanou technickou podporu.

V naší knihovně technických dokumentů si můžete vygenerovat seznam oznámení o konci životnosti. Jednoduše zadejte do vyhledávače "End of Life" a vygeneruje se seznam s oznámeními, který můžete filtrovat a nalézt tak přesné informace, které hledáte. 

Instalační podpora zdarma

Nabízíme zdarma pomoc při instalaci registrovaným zákazníkům. MDS ap Tech nabízí bezplatný balíček technické podpory pro dva případy, kde Vám pomůžeme odpovědět otázky ohledně instalace a konfigurace. Tento balíček je platný 60 dní po vašem prvním telefonátu. Další dodatečné informace zdarma o instalaci a konfiguraci můžete získat v technické dokumentaci, v online produktové dokumentaci a dotazy na jiné uživatele o specifických problémech v newsgroup.   

Obnova smlouvy o technické podpoře

Smlouva MDS ap tech o roční maintenance (AMC) je platná 12 měsíců a začíná běžet od data uvedeného na objednávce. 

30 dní před koncem platného období musí být smlouva obnovena, aby mohl zákazník nadále využívat služeb a výhod. Všechny AMC podmínky musí navazovat bez prodlevy.    

Obecně je AMC smlouva považována za obnovenou, pokud neobdržíme písemné vypovězení od zákazníka do 30 dnů před vypršením smlouvy s žádostí o neobnovení podpory. 


Softwarové služby

Neustále zlepšujeme náš software, abyste mohli vytvořit informační systém, který udrží Váši společnost v předstihu před konkurencí. Softwarové služby umožňují přístup k těmto softwarovým zlepšením přes nové verze produktů a maintenance následovně:   

  • Vydání nové verze - aby byl Váš systém aktuální, tyto otestované nové verze jsou vydávány pravidelně a často obsahují nové vlastnosti, mají lepší výkonnost a obsahují změny, které pomohou optimalizovat Váš operační systém a hardware. Tato nová vydání také obsahují opravy softwarových chyb objevených v předchozích verzích. 
  • Vydání maintenance - obsahuje opravy softwaru, jsou vydávány pravidelně. Tato vydání prochází regresním testováním a testováním kompatibility s ostatními produkty, aby byla zajištěna kvalita produktu.