SOCIAL
Facebook
Twitter
LinkedIN
circle

Řešení pro GDPR

Od 25. května 2018 bude každá organizace, která shromažďuje, zpracovává a kontroluje osobní údaje obyvatel Evropské unie, i když je mimo Evropskou unii, povinna dodržovat předpisy GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). V souvislosti s nabytím účinnosti GDPR budou organizace povinny deklarovat shodu s předpisy nařízení a dokazovat, že mají technické a organizační prostředky umožňující dodržování předpisů.

V rámci přípravy na shodu s předpisy GDPR je nutné zohlednit řadu oblastí a učinit příslušná opatření. Představujeme některá z nich a námi navrhovaný přístup.

 
 
 
Naše nabídka pro firmy zahrnuje:
1. právní analýzu a analýzu informačních systémů
2. inventarizaci dat
3. implementaci řešení pro procesy GDPR 
4. zajištění auditovatelnosti dat
 
Jak zvládnout požadavky GDPR?  - stáhněte si náš krátký návod