<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">
bg_slide2.jpg

Bankovnictví

KONTAKTUJTE NÁS

Pomáháme naším zákazníkům z bankovního průmyslu uspět na trhu, který se v dnešní době neustále mění a je velmi konkurenční. Zavádíme nejnovější technologie, abychom pomohli svým zákazníkům získat co nejvíce ze svých dat do nových kanálů, a navrhujeme produkty, které jsou potřeba k přitáhnutí a udržení zákaznické základny a zároveň se splnily směrnice, snížily se náklady operací a minimalizovalo se riziko.

Zajišťujeme poradenství speciálně zaměřené na bankovnictví, řešení a aplikace; banking intelligence (BI) a řízení výkonu (Performance Management – EPM); Mobile Platform & E-Banking & M-Banking aplikace.

Hand inserting a credit card in an ATM

S každou spoluprací získá vaše organizace

  • Předem definované obchodní modely
  • Předem definované databázové struktury
  • Otevřenou architekturu – Databázovou agnostiku
  • Zkušební data + zkušební šablony reportů
  • Modelování podnikových analytických dat a nástroje řízení metadat
  • Definice předem vyvinutých metadat
  • Integrace s předními ETL nástroji
  • Integrace s předními BI vizualizačními nástroji
  • Plán projektu

Dnes mezi naše zákazníky patří Emirates NBD, NBAD, ADNOC, ADIB, Samba, QIB, NBK a mnoho dalších menších i větších bank v celém regionu.

KONTAKTUJTE NÁS