<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">
bg_slide2.jpg

Ropa a plyn

KONTAKTUJTE NÁS

Nabídněte spolehlivé služby a výrobky v ropné a plynárenské oblasti, abyste svým zákazníkům dokázali zajistit udržitelný ekonomický růst a zlepšili jejich životní standard.

Přeprodáváme a zavádíme SAP software pro energetický průmysl v následujících oblastech:

Podnikový informační management

Lidské zdroje
Řešení pro HR

Finance
Řešení pro finance

Platforma a technologie
Řešení pro platformy a technologie

KONTAKTUJTE NÁS