<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">
bg_slide2.jpg

Veřejný sektor

KONTAKTUJTE NÁS

Uspokojte zvyšující se nároky na lepší vládní služby, kontrolu rozpočtu, veřejné bezpečnosti a odpovědnosti – se softwarem SAP určeným pro veřejný sektor. Zlepšete fiskální stabilitu a transparentnost, operujte efektivněji a vybudujte pokrokově smýšlející programy zaměřené na občany za pomocí technologií, jako jsou podniková mobilita, cloud computing a analytika velkých dat.

SAP pro řešení veřejného sektoru pomáhá vládním organizacím:

  • Zlepšit kvalitu života občanů
  • Zvýšit důvěru ve vládu
  • Bezpečné, udržitelné komunity
  • Spravovat peníze daňových poplatníků
  • Zvyšovat životní úroveň všech občanů

 

KONTAKTUJTE NÁS