<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">
bg_slide2.jpg

Telekomunikace

KONTAKTUJTE NÁS

Řešení SAP umožňuje poskytovatelům komunikačních služeb úspěšně řídit transformaci průmyslu, ke které právě dochází, tím, že jim pomáhá naplnit nejvyšší očekávání zákazníka, omezit náklady a začít vytvářet značné příjmy z nových obchodních modelů.

Tato řešení pomáhají telekomunikačním službám transformovat jejich obchodní činnost, díky čemuž dokážou udržet krok se změnami na trhu a novými konkurenty prostřednictvím:

  • Orientace na zákazníka za účelem udržení stávajících zákazníků a přilákání těch nových na konkurenčních trzích
  • Zefektivnění na základě zkušeností ze všech kanálů a zařízení a znalosti názorů zákazníků
  • Udržení nákladů kvůli zachování zisku
  • Růstu tržeb z netradičních komunikačních služeb
  • Posílení ochrany dat o majetku kvůli většímu soukromí zákazníka, zviditelnění obchodní činnosti a navýšení zisku

Řešení obsahují:

KONTAKTUJTE NÁS