<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">
bg_slide2.jpg

Analýza dopadů

KONTAKTUJTE NÁS

Pomůžeme analyzovat dopady na smluvní vztahy a ujednání s klienty, upozorníme Vás na nová práva osob a navrhneme, jak se s GDPR vyrovnat v procesní rovině.

Technologickou podporou realizace je především SAP PowerDesigner, který umožňuje na jednom místě pracovat s modely procesů, Enterprise architektury a s datovými modely. Propojení těchto oblastí usnadní „otagování“ osobních dat, rozlišení osobních a citlivých dat a následně umožní vykonávat GDPR dopadovou analýzu napříč celým prostředím. Cílem této analýzy je zobrazit pouze takové tabulky a sloupce, které nesou osobní data.

Pro více informací si stáhněte níže naše materiály o možnostech řešení pro potřeby GDPR a neváhejte nás kontaktovat.

KONTAKTUJTE NÁS