<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">
Casual pretty young woman holdin notebook and reading the explosive news

Novinky & Akce

  KONTAKTUJTE NÁS

  MDSAP TECH POMOHLA ČESKÉ POBOČCE MBANK ZAVÉST DO PRAXE PREDIKTIVNÍ MODELY PRO CÍLENÉ OSLOVENÍ ZÁKAZNÍKŮ BANKY

  Nasazení SAP Predictive Analytics umožnilo mBank cíleně oslovit zákazníky na českém trhu. mBank se snaží zlepšovat spokojenost zákazníků a efektivitu jejich oslovení. Cílené oslovení zákazníků, u kterých model predikuje vysoké procento zájmu o nabízený produkt,  umožňuje splnit oba cíle. Nasazením prediktivních modelů v mBank se výrazně zvýšila odezva na kampaně nabízející kreditní karty, jeden z klíčových produktů banky.  To vše již v rámci pilotního provozu, již po několika měsících. 

  mBank také používá prediktivní modely pro prioritizace kampaní. V případě, že je klient na základě předvolených kritérií vybrán do více kampaní současně, skóre klienta vypočtené prediktivním modelem určí, pro kterou kampaň je vhodnější.

  Další využití modelů plánuje mBank zejména v oblasti retence. Chce tak s předstihem identifikovat klienty, kteří by mohli odvést z banky své úspory, transakce na běžném účtu, nebo refinancovat úvěr, a oslovit je s retenční nabídkou.

  Topics: News