<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">
Casual pretty young woman holdin notebook and reading the explosive news

Novinky & Akce

    KONTAKTUJTE NÁS

    VYUŽÍVÁNÍM SLUŽEB U MDSAP NEPROHLOUPÍTE!

    Audit, který proběhl v dubnu 2017, potvrdil, že splňujeme požadavky kladené společností SAP na své partnery.MDSap poskytuje podporu svým zákazníkům v souladu s aktuálními technickými a organizačními standardy společnosti SAP.

    Topics: News