<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">
Casual pretty young woman holdin notebook and reading the explosive news

Novinky & Akce

  KONTAKTUJTE NÁS

  MDSAP TECH POMÁHÁ SVÝM KLIENTŮM SE ZAVEDENÍM GDPR LEGISLATIVY EU DO PRAXE

  MDSap Tech poskytuje konzultace a dodávky služeb týkající se GDPR (General Data Protection Regulation), nové revoluční legislativy EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů EU. Legislativa schválená 27. 4. 2016 vstoupí v platnost 25. 5. 2018.

  Obecné nařízení je souborem pravidel pro digitální společnost, který by měl být používán jednotně v celé EU. Obecné nařízení přebírá všechny zásady, na nichž evropský systém ochrany osobních údajů stojí a stanoví, že ochrana cestuje přes hranice současně s osobními údaji.

  Komplexní portfolio služeb MDSap Tech zahrnuje oblasti právní, návrhu procesů, až po oblasti technické realizace.

  V obecnější části analyzujeme dopady na smluvní vztahy a ujednání s klienty, upozorňujeme na nová práva osob, navrhujeme, jak se s GPDR vyrovnat v procesní rovině.

  Technologickou podporou realizace je především SAP PowerDesigner pro modelování procesů, dat, a datových toků. V procesní části navrhujeme komplexní Enterprise Architecture model, z něhož vyplyne model business procesů. Projekt pokračuje k datovému modelu, který může být složen z konceptuálního, logického a fyzického datového modelu. Dále je možné navrhnout model datových toků, řešení může pokračovat až k Data Dictionary.

  Součástí projektu mohou být i další nadstavbové software nástroje firmy SAP umožňující např. procesní analýzu, monitoring procesů, řízení politik automatického zálohování atd.

  V případě zájmu o konzultaci nás neváhejte kontaktovat na emailu sales_cz@mdsaptech.cz

  Topics: News