<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">
Casual pretty young woman holdin notebook and reading the explosive news

Novinky & Akce

    KONTAKTUJTE NÁS

    ÚSPĚŠNÁ MIGRACE PRODUKČNÍ DATABÁZE BEZ PŘERUŠENÍ PROVOZU SPOLEČNOSTI EGAP S MDSAP

    Společnost MDSap provedla úspěšně migraci databáze SAP ASE v produkčním prostředí společnosti Exportní garanční a pojišťovací sppolečnosti a.s. (dále jen EGAP). Databáze SAP ASE poskytuje datovou základnu pro většinu provozních aplikací EGAP. Společnost MDSap úspěšně zmigrovala tuto produkční databázi z verze 12.5 na operačním systému IRIX na verzi cílovou 15.7 na platformě MS Windows.

    Šlo o náročnou pečlivě naplánovanou akci dvoukrokového upgradu databázového serveru spojenou s migrací na jinou platformu. Společnost EGAP nemusela díky dobře zvládnuté realizaci projektu obětovat ani minutu času běhu svých produkčních systémů v pracovní době a tak zabránila jakýmkoliv potenciálním obchodním ztrátám díky nepřerušenému běhu svých klíčových systémů.     

    Topics: News