<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">
Casual pretty young woman holdin notebook and reading the explosive news

Novinky & Akce

  KONTAKTUJTE NÁS

  Odborná snídaně: Data Quality a GDPR - Jak zajistit kvalitu dat pro potřeby GDPR

  Vážení obchodní partneři,

  přijměte naše pozvání na odbornou snídani, která se bude zabývat problematikou zajištění kvality dat. Účastníci semináře budou seznámeni s důvody, proč se kvalitou dat zabývat a také jaké jsou případné ekonomické dopady, pokud tuto problematiku nebudou řešit. V další části semináře pak budeme demonstrovat nezbytnost kvalitních dat a informací pro implementaci GDPR, kterou vydala EU a která zpřísňuje způsob nakládání s osobními údaji a výrazně navyšuje případné sankce, pokud nejsou její podmínky splněny. Dozvíte se praktické tipy a informace, jak řešit případné problémy související se zaváděním procesů a činností souvisejících se zlepšením kvality dat na akceptovatelnou úroveň a jak tyto procesy efektivně implementovat.

  Datum konání: 13. 9. 2017 od 9:00 do 11:30 hodin
   
  Místo konání: hotel Holiday Inn, Na Pankráci 1684/15 Praha 4, salónek A
   
  Přednášející: Milan Kučera

   

  Program akce:

  • 9:00-10:30 1.blok

  Máme se zabývat kvalitou informací?

  Cílem semináře je představit způsob, jak získat potřebné informace k rozhdonutí o tom, zda se problematikou kvality informací/dat vůbec zabývat a jak tato otázka souvisí s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU (tzv.GDPR).

  Jak sestavit business case pro kvalitu dat?

  Cílem semináře je představit způsob jak zpracovat korektní business case pro oblast kvality informací / dat. Představuje také jednoduchý systém pro sledování nákladů související s dopady nekvalitních informací. Sestavení business se opírá o analýzu dopadů nekvalitních informací na úrovni procesů a to proto, neb ze samotných dat nelze usuzovat na tyto náklady.

   Seminář je založen na procesu TIQM.P3 - Costs of poor quality information

  • 10:30-10:45 Přestávka na občerstvení
  • 10:45 – 12:00 2.blok

  Jak zhodnotit řízení kvality informací?

  Seminář se zabývá zhodnocením stavu řízení kvality informací ve společnosti s využitím CIQMA (Company Information Quality Maturity Assessmentu). Model zralosti umožňuje firmě sledovat progres v oblasti řízení kvality informací / dat a definovat strategii v této oblasti na další rok(y).

  Jak nahlížet na Information Governance?

  Seminář je určen k vysvětlení daného pojmu, jeho obsahu a zároveň představuje způsob budování struktury information governance a představuje některé role, které mohou ve struktuře governance vystupovat. V tomto bloku opět probereme souvislosti s GDPR.

   

  Účast na semináři je pro registrované ZDARMA.

  V případě zájmu se, prosím, registrujte emailem na adrese marketing@mdsaptech.cz  nebo telefonicky na čísle 284 000 711.

   

  Těšíme se na setkání s Vámi.

  Topics: Events