<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">

QLIK DATA INTEGRATION

Moderní analýza dat může kompletně změnit image Vaší společnosti. Abyste toho dosáhli a mohl být plně využit potenciál Vašich dat, musí IT přehodnotit způsob, jak jsou data přenášena, zpracována a ukládána.

Integrace dat je všeobecně náročný a většinou manuálně prováděný proces, který však v dnešní době nedokáže plnit všechny požadavky. Existuje však možnost provést integraci dat pomocí moderní automatizované technologie.

MDS Advanced Program Tech, jakožto autorizovaný partner společnosti Qlik v oblasti integrace dat, Vás zve k prozkoumání tématu moderní datové integrace, jež je založena na řešeních v rámci Qlik Data Integration.

image1

 

Change Data Capture
Data Lake Automation
Data Warehouse Automation
Data Catalog

Skontaktuj się z nami