<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">
bg_slide2.jpg

Služby

KONTAKTUJTE NÁS

MDSap  je profesionální poskytovatel služeb s prokazatelnou odborností v implementaci datové integrace, datových skladů, Business Intelligence, EPM, řešení Business Analytics od SAP a dalších  pečlivě vybraných řešení. Nabízíme sadu rychlých deployment služeb s cílem zajistit zákazníkům rychlou návratnost svých investic do technologií.

Kromě implementace zajišťujeme také množství služeb s přidanou hodnotou:

KONTAKTUJTE NÁS