<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">
slider_image1.jpg

Řešení pro GDPR

KONTAKTUJTE NÁS

Od 25. května 2018 bude každá organizace, která shromažďuje, zpracovává a kontroluje osobní údaje obyvatel Evropské unie, i když je mimo Evropskou unii, povinna dodržovat předpisy GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). V souvislosti s nabytím účinnosti GDPR budou organizace povinny deklarovat shodu s předpisy nařízení a dokazovat, že mají technické a organizační prostředky umožňující dodržování předpisů.

V rámci přípravy na shodu s předpisy GDPR je nutné zohlednit řadu oblastí a učinit příslušná opatření. Představujeme některá z nich a námi navrhovaný přístup.

Double exposure of businessman hand points human resources, CRM and social media as concept

Naše nabídka pro firmy zahrnuje:

  1. právní analýzu a analýzu informačních systémů
  2. inventarizaci dat
  3. implementaci řešení pro procesy GDPR
  4. zajištění auditovatelnosti dat
Jak zvládnout požadavky GDPR? - stáhněte si náš krátký návod
Back view of businessman and graphs at background

KONTAKTUJTE NÁS