<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">
bg_slide2.jpg

Procesní a datová analýza

KONTAKTUJTE NÁS

Portfolio MDSap zahrnuje kombinaci procesních a technických opatření, která našim zákazníkům umožní správu dat v souladu s nařízením GDPR. Jedná se o procesní a datovou analýzu, která důkladně zmapuje Váš současný stav a analyzuje Vámi zpracovávaná data, jejich užití a případné transformace či přesuny.

Pro více informací si stáhněte níže naše materiály o možnostech řešení pro potřeby GDPR a neváhejte nás kontaktovat.

KONTAKTUJTE NÁS