<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">
bg-img.jpg

News And Events

ENQUIRE NOW

Data Governance and Enterprise Architecture Roadshow, Prague | MDSap

HolidayInn kongresové centrum, Praha - Oranžérie

V mnoha organizacích jsou data uložena v silech separátně pro každý systém či aplikaci. Navzájem nejsou nijak propojena, což zásadně snižuje jejich informační hodnotu. Odstranit tuto bariéru a dát tak datům pro firmu hodnotu cenného aktiva znamená zásadně změnit způsob, jakým jsou data řízena a využívána. Toho lze dosáhnout rozsáhlejší analýzou od IT architektury přes mechanismy získávání dat, datovou kvalitu až po informační hodnotu dat takto získaných a zpracovaných.
Rádi bychom Vás pozvali na půldenní seminář Data Governance & Enterprise Architecture Roadshow, organizovaný společností MDS ap Tech Česká Republika, dne 9. června 2016. Seminář nabídne základní porozumnění problematiky Data Governance, Enterprise architektury a souvisejících témat, včetně našich zkušeností z konkrétních implementovaných projektů. 

Předběžná agenda:

  • 09:00 – 09:30 Registrace
  • 09:30 – 09:45 Úvodní slovo, Yves Khoneisser, General Manager, region CE, MDS ap (anglicky)
  • 09:45 – 10:45 SAP Sybase PD for Data/Enterprise modeling Architecture - Challenges/Promises - Vladimir Maruna, Data Architecture Group Leader, MD&Profy (anglicky)
  • 10:45 – 11:15 Data Governance and Core Banking Model Management, Ms Hale Korkmaz, Unit Manager, Turkey İş Bank (anglicky)
  • 11:15 – 11:35 Kávová přestávka
  • 11:35 – 12:35 Implementace metodiky modelování v PowerDesigneru, Ondřej Diviš, Senior Consultant, MDS ap
  • 12:35  - 13:00 Případová studie Orange, Ondřej Diviš, Senior Consultant, MDS ap
  • 13:00 – 14:00 Oběd a networking

Účast je pro Vás ZDARMA, je potřeba se registrovat.

Topics: Events

Recent Posts

Incorta Partners with MDSap to Expand Global Go-To Market

News November 25, 2021
CAIRO, Egypt, June 8, 2021 — Incorta, the Direct Data Platform™, today announced a multi-year...
Continue Reading

NBK-Egypt Announces Successful Go-Live of MDSap’s - SAP Corporate Banking Solution

News April 27, 2021
Amr ElAlfy, Chief Business Officer, NBK-Egypt: “NBK-Egypt proudly announces the launching of its...
Continue Reading

MDS Advanced Program Tech Partners with SAP® to Integrate SAP Technology into its Veloxap Solutions as Part of their Offering

News March 4, 2021
[ABU DHABI] – [Mar 3, 2021] – MDS Advanced Program Tech (MDSap) today announced it has signed an...
Continue Reading

MDSap Sponsored the IDC ME CIO Summit 2021

Events February 21, 2021
MDSap will be sponsoring the IDC Middle East CIO summit 2021 on Feb 24-25 virtually. The digital...
Continue Reading