<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">
shutterstock_1077498158-1

klienci

    ZADAJ PYTANIE

    HOTELE ROTANA WSPÓŁPRACUJĄ Z MDSAP W CELU POBUDZENIA ROZWOJU FIRMY ZA POMOCĄ ROZWIĄZANIA SAP-BI

    Wiceprezes do spraw IT firmy Rotana Hotel Management Corporation, Samir Abi Frem, opowiada dlaczego grupa wybrała SAP BusinessObject BI Suite do modernizacji platformy danych firmowych i business intelligence. Mówi on również o tym, jak i dlaczego do realizacji projektu wybrano MDSap.