<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">
bg_slide2.jpg

Bankowość

ZADAJ PYTANIE

Pomagamy naszym klientom z branży bankowoej w odnoszeniu sukcesów na rynku, który aktualnie ulega ciągłym zmianom i jest bardzo konkurencyjny.

Wprowadzamy najnowsze technologie tak, aby pomóc naszym klientom w uzyskiwaniu jak największej ilości informacji ze swoich danych i w przekazywaniu ich do nowych kanałów komunikacji. Projektujemy produkty, które są potrzebne do pozyskania i utrzymania bazy klientów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz do zmniejszenia kosztów operacji i minimalizacji ryzyka.

Zapewniamy doradztwo skierowane dla sektora bankowego, rozwiązania i aplikacje klasy banking intelligence (BI) oraz sterowanie zarządzaniem (Performance Management – EPM) a także aplikacje rodziny Mobile Platform & E-Banking & M-Banking.

Hand inserting a credit card in an ATM

Współpracując z nami Państwa firma może otrzymać:

  • Zdefiniowane wcześniej modele biznesowe
  • Predefiniowane struktury baz danych
  • Otwartą architekturę – niezależną od baz danych
  • Dane próbne + predefiniowane szablony raportów
  • Modelowanie danych pod zastosowania analityczne i narzędzia do zarządzania metadanymi
  • Predefiniowane definicje metadanych
  • Integrację z najpopularniejszymi narzędziami ETL
  • Integrację z wiodącymi narzędziami wizualizacji BI
  • Plan projektu
  • I wiele, wiele innych korzyści.....

Dziś do naszych klientów zaliczają się m.in. PGNiG, NBP, PZU, Orange, Polkomtel, Emirates NBD, NBAD, ADNOC, ADIB, Samba, QIB, NBK i wiele mniejszych i większych banków w całym regionie.

Skontaktuj się z nami