<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">
bg_slide2.jpg

Ubezpieczenia

ZADAJ PYTANIE

Spełniaj oczekiwania współczesnych, wymagających klientów, posiadających stały dostęp do sieci i informacji za pomocą oprogramowania SAP dla ubezpieczeń. Skorzystaj z przeglądu klientów i transakcji w czasie rzeczywistym, skróć drogę na rynek nowym i wykonywanym na zamówienie produktom oraz aktywnie zarządzaj ryzykiem i przestrzeganiem norm.

Oferujemy rozwiązania, które poprawiają współpracę z klientami, optymalizują kluczowe operacje oraz ogólnie rozumiane finanse i procesy operacyjne za pomocą:

  • Zapewnienia spójnych doświadczeń klientów przy kontaktach różnymi kanałami komunikacji
  • Szybkich reakcji na nowe trendy rynkowe, zachowania klientów i na ich zwyczaje zakupowe
  • Skrócenia czasu wprowadzania na rynek nowych produktów ubezpieczeniowych
  • Lepszego monitorowania i przestrzegania norm branży ubezpieczeń

 

Skontaktuj się z nami