<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">
bg_slide2.jpg

Ropa i gaz

ZADAJ PYTANIE

Oferujemy niezawodne usługi i produkty dla branży paliwowej tak, aby mogli Państwo zapewnić swoim klientom zrównoważony wzrost ekonomiczny i poprawić ich życiowy standard.

Odsprzedajemy i wprowadzamy rozwiązania SAP dla przemysłu energetycznego w następujących sektorach:

 

Skontaktuj się z nami