<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">
bg_slide2.jpg

Sektor publiczny

ZADAJ PYTANIE

Z powodzeniem zaspokoicie Państwo rosnące wymagania związane z poprawą działania samorządów i administracji, kontrolą finansów publicznych, bezpieczeństwem i odpowiedzialnością publiczą, stosując oprogramowanie SAP przeznaczone dla sektora publicznego. Poprawicie stabilność fiskalną i transparentność, będziecie działać efektywniej i wprowadzicie zaawansowane programy ukierunkowane na obywateli za pomocą technologii takich, jakimi są mobilność korporacyjna, cloud computing i analityka klasy Big Data.

Rozwiązania SAP dla sektora publicznego pomagają organizacjom rządowym w:

  • Poprawie jakości życia obywateli
  • Wzroście zaufania do władz
  • Bezpieczeństwie i jednoczeniu się społeczeństwa
  • Zarządzaniu środkami pochodzącymi od podatników
  • Poprawie poziomu życia wszystkich mieszkańców

 

Skontaktuj się z nami