<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">
bg-img.jpg

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

ZADAJ PYTANIE

MDSap partnerem konferencji SAP Digital Finance Forum

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w SAP Digital Finance Forum, gdzie MDS ap jako srebrny partner konferencji, będzie uczestniczył w ŚCIEŻCE ANALITYCZNEJ.

Pawel Gajda, Head of Analytics przedstawi temat: Integracja i wizualizacja danych dla użytkowników biznesowych
Potrzeba integracji, wizualizacji, wyciągania wniosków z danych pochodzących z różnych źródeł, przez osoby bez wiedzy technicznej i podejmowania szybkich decyzji biznesowych. Lumira 2.0 jako narzędzie dla biznesu realizujące potrzeby użytkowników. 
Więcej informacji na temat forum znajdziecie tutaj.

SAP_forum_picture

Topics: Events