<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">
bg-img.jpg

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

ZADAJ PYTANIE

MDSap partnerem konferencji "SAP NOW - Inteligentna Organizacja"

MDSap jest partnerem konferencji "SAP NOW - Inteligentną Organizację", która odbędzie się 25 kwietnia w hotelu Hilton w Warszawie.  Czekamy na spotkanie z liderami biznesu w Polsce by pomoc w ich drodze do transformacji cyfrowej.

Więcej informacji do naśladowania.

Link do strony wydarzenia

Topics: Events