<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">
bg-img.jpg

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

ZADAJ PYTANIE

MDSAP POLSKA NAGRODZONA PRZEZ SAP

Nagroda została wręczona panu Jackowi Barańczukowi, Operation Director MDS ap Polska.

Poland fastest growing partner_210318 (2)

Topics: News