<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">
bg-img.jpg

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

ZADAJ PYTANIE

Sybase Products Polska Sp. z o.o. zmieniła nazwę na MDS Advanced Program Tech Sp. z o.o.

Spółka MDS Advanced Program Tech Sp. z o.o. (MDS ap) jest następczynią Sybase Products Polska Sp. z o.o. i wciąż koncentruje się na dostarczaniu projektów związanych z technologiami SAP Sybase, w tym implementacją, doradztwem, szkoleniami i wsparciem technicznym. Zapewnia to ciągłość sprzedaży, wsparcia, usług oraz szkoleń dotyczących produktów SAP / Sybase na polskim rynku

IMPLEMENTACJA: MDS ap zapewnia testowanie, wdrażanie i wsparcie w pierwszej fazie operacji produkcyjnych technologii Sybase w ramach dostarczania projektów wdrożeniowych.

KONSULTING I WDROŹENIA: MDS ap świadczy usługi doradcze związane z technologiami Sybase na polskim rynku, podobnie jak miało to miejsce w poprzednich latach. Usługi konsultacyjne dotyczą optymalizacji, debugowania produktów bazodanowych, modelowania danych i procesów dla produktu SAP PowerDesigner. Firma zajmuje się również projektowaniem i wdrażaniem kompleksowych rozwiązań w zakresie Business Intelligence, raportowaniem biznesowym, magazynowaniem danych itp. Usługi są dostarczane klientom w projektach "pod klucz".

SZKOLENIA: MDS ap oferuje autoryzowane szkolenia SAP oraz dedykowane warsztaty szkoleniowe dotyczące technologii Sybase i dysponuje wykwalifikowanymi wykładowcami. Materiały szkoleniowe i certyfikaty szkoleniowe są nieodłączną częścią szkolenia.

WSPARCIE TECHNICZNE: MDS ap jest autoryzowanym przez SAP dostawcą wsparcia technicznego dla wcześniejszych produktów Sybase oraz obecnych produktów SAP na rynku polskim. MDS ap gwarantuje pierwszy poziom wsparcia w języku polskim z możliwością rozwiązywania problemów u klienta. W przypadku błędu oprogramowania, MDS ap zapewnia komunikację z producentem oprogramowania, w celu identyfikacji i naprawy błędu

Firma należy do międzynarodowej spółki holdingowej MDS ap Tech, jednego z 10 największych partnerów SAP w regionie EMEA. Jako Partner SAP rozszerzyła swoją ofertę projektów, między innymi o SAP HANA, SAP BusinessObjects, SAP Predictive Analytics i SAP EPM. MDS ap oferuje swoim klientom kompleksowe usługi związane z wydajnym przetwarzaniem danych: od projektowania struktury danych, poprzez zarządzanie danymi, aż do raportowania lub zaawansowanej analizy, aby umożliwić naszym klientom usprawnienie ich pracy lub poprawę ich pozycji na rynku.

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą MDS ap, skontaktuj się z nami telefonicznie: +48 22 212 54 28 lub drogą mailową na adres: administration_pl@mdsaptech.com

Topics: News