<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">
bg-img.jpg

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

ZADAJ PYTANIE

MDS ap na konferenci SAP Technology Forum 2018

Od kilku lat jesteśmy świadkami cyfrowej rewolucji, która dotyka wszystkich sfer naszego życia. Postępująca cyfryzacja zmienia sposób w jaki firmy organizują i prowadzą swoje biznesy. Wspólnym mianownikiem tych przemian - niezależnie od branży, segmentu rynku czy lokalizacji geograficznej - jest technologia. W obecnych czasach każdy biznes zasługuje na miano cyfrowego - wsparcie technologii jest bowiem nieodzownym elementem budowania przewagi konkurencyjnej.

Przyjdź i dołącz do nas podczas tej ekscytującej okazji, aby porozmawiać o cyfrowej rewolucji i jak do niej podejść. 
Prezentujemy w dziale "Zarządzanie zgodnością i ładem korporacyjnym" o godz. 12:55 - 13:30 na temat: 
 

Gdzie jest Jan K. PESEL?  - już w dobie RODO?
Prezentacja zaawansowanych narzędzi do inwentaryzacji danych osobowych wraz z możliwością wyszukiwania podmiotu danych - Doświadczenia wdrożeniowe u klienta.

Więcej informacji na stronie wydarzenia: https://events.sap.com/pl-2018-sap-technology-forum/pl/home

post_24072018

Topics: Events