<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">
bg-img.jpg

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

ZADAJ PYTANIE

MDSap srebrnym partnerem na konferencji SAP PowerStorm

Czekamy na ciebie na konferencji SAP PowerStorm dla branży Utilities juź w przyszłym tygodniu. #MDSap prezentuje o Porządku danych w procesach transformacji cyfrowej, 15 listopada 2018 r. o godzinie 13:45.

Strona konferencji tutaj.

Topics: Events