<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">
bg-img.jpg

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

ZADAJ PYTANIE

Customer Experience Management 2017 spotkanie praktyków

HTML_picture

Firmy poszukują odpowiedzi na kluczowe pytania biznesowe dotyczące pozyskiwania i utrzymywania klientów, działających w coraz bardziej zcyfryzowanym świecie. Na spotkaniu podejmiemy dyskusję na temat, jak firmy mogą wykorzystać posiadane informacje o klientach, w celu skutecznego zaangażowania klienta w relację z firmą i marką.
 
Poruszymy aspekty wykorzystania zaawansowanych technologii cyfrowych w automatyzacji procesów zarządzania doświadczeniami klientów, ale również tematykę ochrony danych osobowych.
 
Na spotkanie zapraszamy kadrę zarządzającą wysokiego szczebla - profesjonalistów, którzy odpowiadają za zarządzanie doświadczeniami klientów, tworzą programy angażowania klientów, mające na celu przyciągnięcie nowych lub utrzymanie istniejących, a także innych menadżerów odpowiadających za rozwój całej firmy.
 
Celem jest dzielenie się swoimi osiągnięciami i konkluzjami, ale również próba zbudowania sieci wsparcia dla wspólnych inicjatyw dla zaawansowanych praktyk angażowania klientów. Każdego uczestnika zachęcamy do przyjścia na spotkanie z zagadnieniem, które chciałby omówić w gronie praktyków zarządzających zaangażowaniem klienta.
 
Program spotkania obejmuje:
 
9:00-9:30       Rejestracja
 
9:30-10:10    Jak marketing czasu rzeczywistego nadaje rytm naszym hiper szybkim czasom? „Data-driven customer” – wyzwanie dla firm. Jak można skutecznie wykorzystać posiadaną wiedzę o klientach? W jaki sposób technologie cyfrowe zmieniają zachowania i preferencje klientów?Prezentację poprowadzą SAP Polska i MDSap
 
10:10-10:30   Doświadczenia polskich konsumentów z markami produktów i usług – w jaki sposób firmy mogą skutecznie odpowiedzieć na oczekiwania klientów? Dojrzałość branż w obliczu aktywnych       technologicznie konsumentów – jakie działania powinny podjąć firmy?
 Prezentację poprowadzi KPMG
 
10:30-11:00   Jak z korzyścią dla przedsiębiorstwa rozwiązać problem RODO w części IT i prawnej?
                       Prezentację poprowadzi Kancelaria Prawna Kamiński and Partners i MDSap.
 
11:00 - 11:15 Przerwa na kawę
 
11:15 - 12:00 Rozmowy przy stolikach tematycznych ze specjalistami:
 
1. Praktyka marketingowa Customer experience. Moderator: KPMG
2. Główne wyzwania technologiczne we wdrażaniu oprogramowania wspierającego analitykę klientów. Moderator: MDSap
3. Ochrona danych osobowych w praktyce działania firmy. Moderator: Kancelaria Prawna Kamiński and Partners.
 
 
12:00      Zakończenie. Podsumowanie stolików tematycznych.
 
Miejsce:

DOM HANDLOWY VITKAC
RESTAURACJA CONCEPT 13
ul. Bracka 9, 00-501 Warszawa

Topics: Events