<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">
bg-img.jpg

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

ZADAJ PYTANIE

Dołącz do nas na Forum Technologicznym SAP w Gdyni, w dniach 12-13 września 2017 roku.

MDSap jako srebrny partner na Forum Technologicznym SAP w Gdyni, w dniach 12-13 września 2017 r., będzie gospodarzem warsztatu poświęconego tematyce RODO, o następującym tytule: Gdzie się schował „Jan Kowalski PESEL”, czyli Artykuł 15 RODO w praktyce.

Czas:13 września, g.10.00 – 11.30

Artykuł 15 rozporządzenia RODO – Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą, stawia poważne wyzwanie przed firmami, które przetwarzają dane osobowe i identyfikacyjne w ramach prowadzonej działalności.
Obraz procesów biznesowych w powiązaniu z aplikacjami, zbiorami danych i przepływami danych osobowych i identyfikacyjnych, wraz z powiązaniem z celami przetwarzania, jest punktem wyjścia do uporządkowana wiedzy o danych osobowych i identyfikacyjnych oraz rozpoczęcia przygotowań do sprostania wyzwaniom stawianym przez RODO. Ta informacja dostępna w organizacji w sposób uporządkowany pozwala na adresowanie kolejnych obszarów określonych przez RODO.


W ramach przygotowanych scenariuszy, w oparciu o narzędzia SAP PowerDesigner oraz SAP Informator Steward, zaprezentujemy Państwu wykonanie:

  • inwentaryzacji zbiorów danych, w tym tabel, w których przechowywane są dane osobowe (tagowanie danych);
  • powiązania procesów biznesowych z aplikacjami i miejscami składowania danych wraz z przepływami danych pomiędzy systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
  • uzupełnienia opisów pól tabel, celem możliwości raportowania (w których tabelach jakie dane są przetwarzane? - w tym dane wrażliwe)
  • profilowania danych (analiza jakości danych), data lineage (wyszukiwanie źródeł danych dla raportów BI)
  • odpytywanie na podstawie metadanych, o miejsce przechowywania i zakres przechowywanych danych konkretnej osoby

Zarejestruj się   

Topics: Events