<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">
bg-img.jpg

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

ZADAJ PYTANIE

Webinarium: Oznaczanie, profilowanie i wyszukiwanie danych osobowych na potrzeby RODO na bazie platformy PowerDesigner w rozproszonych źródłach danych.

W trakcie webinarium "Oznaczanie, profilowanie i wyszukiwanie danych osobowych na potrzeby RODO na bazie platformy PowerDesigner w rozproszonych źródłach danych." skupimy się na następujących tematach: 

- Praktyczne zastosowanie platformy PowerDesigner dla RODO dla identyfikacji miejsc składowania danych osobowych.
- Udokumentowane przechowywanie danych osobowych w organizacji  jako niezbędna podstawa wypełnienia postanowień Artykułu 15 RODO.
- Przekazywanie danych do państw trzecich.
- Zarządzanie retencją i usuwaniem danych.

Webinar poprowadzą:

- Jacek Barańczuk - Professional Services Director CEE, MDS ap Tech
- Paweł Gajda - Business Intelligence Expert MDS ap Tech

Rejestracja i więcej informacji TUTAJ

ML_GRC911_02

Topics: Events