<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">

QLIK REPLICATE

UNIWERSALNA REPLIKACJA DANYCH ORAZ ICH POZYSKIWANIE

Qlik Replicate (wcześniej znany jako Attunity Replicate) z rodziny Qlik Data Integration (QDI), umożliwia organizacjom przyspieszenie procesów wymiany danych, poprzez ich replikację, pozyskiwanie i przesyłanie, jak również strumieniowanie przechwytywanych zmian danych (CDC).Rozwiązanie Qlik Replicate jest uniwersalne i nieskomplikowane w konfiguracji i utrzymaniu, działa w czasie rzeczywistym, zapewniając zarówno klasyczną replikację danych, ale również pozwalając na żywo konwertować produkcyjne bazy danych na strumienie danych, celem zapewnienia dostarczania nowoczesnych analiz i mikrousług.

Dzięki temu rozwiązaniu, architekci i administratorzy baz danych, otrzymują możliwość automatycznego tworzenia strumieni transakcji w czasie rzeczywistym do platform takich jak m.in. Kafka, Confluent, Amazon Kinesis i Azure Event Hub. Rozwiązanie pozwala na elastyczną obsługę publikacji typu „jeden do wielu”, automatyczne mapowanie typów danych i kompleksową integrację metadanych. Ponadto Platforma umożliwia również wsparcie dla analizy strumieniowej danych, ich strumieniowe przesyłanie do aplikacji, hurtowni danych, jezior danych oraz innych platform końcowych z rodziny Big Data oraz integrację starszych systemów ze środowiskami mikrousług.
Wszystko to jest możliwe bez ręcznego kodowania, przy minimalnym wpływie operacyjnym, w oparciu o klasyczne architektury implementacyjne w środowisku klientów, jak również w architekturach chmurowych i hybrydowych

qlik-replicate-1

Obejrzyj film

 

Strumieniowanie danych przy zastosowaniu mechanizmów Change Data Capture

Włączenie nowoczesnych analiz i mikrousług stało się proste, dzięki replikacji danych w czasie rzeczywistym, przy zastosowaniu rozwiązania Qlik Replicate. Przekształć dane przedsiębiorstwa w strumienie, za pomocą prostego i uniwersalnego rozwiązania

Obejrzyj film

DOSTARCZAJ DANE W CZASIE RZECZYWISTYM

Change Data Capture

Rozwiązanie działające w czasie rzeczywistym, bezagentowo, w oparciu o logi transakcyjne, pozwalające na ciągłe przechwytywanie zmian w danych, pozyskiwanie i replikowanie danych przedsiębiorstwa, w momencie, gdy jest to potrzebne, bez wpływu na systemy źródłowe.

Rozwiązanie Replicate przenosi dane w czasie rzeczywistym ze źródeł do miejsc docelowych, wspierając automatyzację konfiguracji kompletnej replikacji. Korzystając z tej platformy, inżynierowie danych mogą w prosty sposób skonfigurować, uruchomić, a później kontrolować i monitorować potoki danych

 • Przechwytywanie zmian w oparciu o logi
 • Architektura rozwiązania minimalizująca wpływ na środowisko, do którego jest ono włączane
 • Optymalizacja dla architektur chmurowych

Obejrzyj film

Jedno rozwiązanie, które zapewnia szerokie wsparcie dla różnorodnych źródeł i celów

Obsługa szerokiego zakresu platform zarówno będącymi źródłami danych jak i ich celem, zapewniane z poziomu jednego rozwiązania, wypełniającego potrzeby integracji danych (pobranie, zasilanie, migracja, dystrybucja, konsolidacja i wiele innych możliwości). Źródłami mogą być systemy bazodanowe, plikowe jak również różnorodne systemy przedsiębiorstwa takie jak np. SAP czy mainframe, umiejscowione zarówno w siedzibie firm, chmurze czy też w środowiskach będących hybrydami.
Dzięki niewielkiemu wpływowi podejścia CDC i wsparcia dla wielu systemów baz danych, Qlik Replicate zapewnia elastyczne opcje przetwarzania przechwyconych zmian danych:

image6

 • Transakcyjne: nanoś transakcje w kolejności, w jakiej zostały wykonane na systemie źródłowym, aby zapewnić ścisłą integralność referencyjną i najmniejsze opóźnienia.
 • Zoptymalizowane dla operacji wsadowych: grupuj transakcje w partie, aby zoptymalizować pozyskiwanie i scalanie z hurtowniami danych, Hadoop lub chmurą.
 • Zoptymalizowane dla hurtowni danych: ładuj dane za pomocą natywnych interfejsów API zoptymalizowanych pod kątem wydajności dla Teradata, Oracle Exadata i innych rozwiązań klasy EDW, które używają masowego przetwarzania równoległego (MPP).
 • Strumieniowanie danych zorientowanych na wiadomości: przechwytywanie i strumieniowe przesyłanie rekordów zmian danych do systemów typu broker wiadomości, takich jak np. Apache Kafka.

Więcej informacji o systemach źródłowych i docelowych wspieranych przez Qlik Replicate znajdziesz poniżej

image4
image7

Monitorowanie i kontrola w całym przedsiębiorstwie

Centrum dowodzenia do konfigurowania, wykonywania i monitorowania zadań integracyjnych w całym przedsiębiorstwie.

image2

 • Konfigurowalne widoki pulpitu nawigacyjnego - Grupowanie zadań według serwera, źródła danych lub celu, aplikacji lub fizycznej lokalizacji.
 • Alerty KPI - Monitorowanie setek zadań związanych z przepływem danych w czasie rzeczywistym za pomocą wskaźników KPI i alertów.
 • Wyszukaj i filtruj - Uzyskanie szczegółowych informacji dzięki możliwościom wyszukiwania i filtrowania zadań według stanu replikacji danych i działania systemu.
 • Granularna kontrola dostępu - Zapewnienie kontroli dostępu opartej na rolach do zarządzania widokami i działaniami użytkowników w oparciu o zasady.
 • Programowalna integracja - Integracja z korporacyjnymi pulpitami nawigacyjnymi za pośrednictwem interfejsów REST i .NET.

 

Obejrzyj film

Wartość biznesowa

 • Przyspieszenie wdrażania i realizacji nowoczesnych projektów analitycznych
 • Wsparcie podejmowania decyzji w oparciu o spływające na bieżąco dane
 • Oszczędność czasu i redukcja kosztów poprzez eliminację potrzeby transferu rosnących magazynów danych z implementacji lokalnych do chmury
 • Uwolnienie wykfalifikowanych inżynierów od zadań pozyskiwania, porządkowania i dostarczania danych w sposób manualny i oparty o programowanie i możliwość przesunięcia ich do zadań, gdzie ich wiedza i doświadczenie, mogą przynieść organizacji większe korzyści biznesowe
 • Zapewnienie zwinnej dostępności danych, celem sprostania zmieniającym się wymaganiom biznesowym

 

Cechy rozwiązania

 • W 100% zautomatyzowany proces oraz intuicyjny graficzny interfejs użytkownika (GUI) do konfiguracji publikacji baz danych
 • Szerokie wsparcie dla różnych platform, włączając w to wszystkie główne źródła danych strukturalnych, szereg nowoczesnych aplikacji oraz strumienie Kafka, Confluent, Amazon Kinesis, Azure Event Hub oraz MapR.
 • Nieobciążające systemów źródłowych podejście do przechwytywania zmian (CDC) w oparciu o logi, celem minimalizacji wpływu na źródła danych
 • Zarządzanie wszystkimi źródłami strumieniowego przesyłania danych strukturalnych w całym przedsiębiorstwie
 • Pojedynczy proces umożliwiający udostępnianie strumieni danych ze źródła do wielu klientów
 • Automatyczne mapowanie heterogenicznych źródeł do jednolitego formatu konsumpcji
 • Zautomatyzowana integracja metadanych ze strumieniami i rejestrami schematów
 • Elastyczne wsparcie dla wszystkich opcji konfiguracji tematów i partycji

Korzyści dostarczane przez rozwiązanie

 • Możliwość adresowania nowych przypadków użycia dla zapewnienia przenoszenia danych w czasie rzeczywistym oraz nowoczesnej analityki
 • Natychmiastowa dostępność danych produkcyjnych do celów analitycznych i mikrousług
 • Zautomatyzowana, elastyczna integracja wszystkich głównych źródeł danych strukturalnych ze wszystkimi głównymi systemami przesyłania strumieniowego
 • Minimalny wpływ na operacje w systemach produkcyjnych
 • Uproszczenie masowego przenoszenia danych z różnorodnych źródeł na platformy Big Data.
 • Automatyczne generowanie schematów docelowych na podstawie źródłowych metadanych.
 • Efektywne przetwarzanie zasilenia platform Big Data, przy zaangażowaniu równoległych wątków.
 • Wykorzystanie procesów przechwytywania zmian danych (CDC) do utrzymania rzeczywistej analityki czasu rzeczywistego, konwertując dane w strumienie komunikatów.
 • Zdjęcie obciążenia zapytaniami analitycznymi z produkcyjnych środowisk operacyjnych i przeniesienie ich na środowiska dedykowane do analiz, zarówno w architekturze tradycyjnej jak i chmurowej.

Obejrzyj film

contact

Skontaktuj się z nami i poproś o rozmowę z ekspertem lub demo

Wypełnij poniższy formularz

Capture-2

Change Data Capture 101: What Works Best – and Why

Dowiedz się więcej – pobierz publikację

Ebook

Streaming Change Data Capture

Dowiedz się więcej – pobierz publikację

Skontaktuj się z nami