<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">
bg_slide2.jpg

Szkolenia

ZADAJ PYTANIE

Jako partner szkoleniowy SAP, nasz dział szkoleń oferuje wiedzę niezbędną do odniesienia sukcesu w dzisiejszym, szybko zmieniającym się środowisku technologicznym.

Prowadzimy szkolenia otwarte w naszych centrach szkoleniowych albo kursy dokształcające bezpośrednio u klienta na jego zlecenie (minimum 4 uczestników).

Prosimy o zapoznanie się z nazą ofertą i mechanizmami, dzięki którym kształcenie w spółce MDSap  może być Państwu pomocne. Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą szkoleń, prosimy wypełnić kwestionariusz zapytania ofertowego na tej stronie.

Skontaktuj się z nami