<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">
SAP BusinessObjects BI

SAP BUSINESSOBJECTS BI

  SAP BusinessObjects Business Intelligence

  Narzędzia SAP BusinessObjects Business Intelligence są dostarczane w modelu dla implementacji lokalnych, w środowisku klienta, i umożliwiają użytkownikom dostęp do przydatnych informacji.

  Narzędzia SAP BusinessObjects BI pomagają użytkownikom uzyskać cenny wgląd w zachowania klientów, eliminując bazowanie na domysłach i monitorując kluczowe wskaźniki.

  Pakiet SAP BusinessObjects Business Intelligence (BI) pomaga użytkownikom dzielić się spostrzeżeniami i podejmować lepsze decyzje. Dzięki elastycznej architekturze SAP BusinessObjects Business Intelligence nasza platforma analityczna może wspierać rozwój Twojej firmy - od kilku użytkowników do dziesiątek tysięcy użytkowników oraz od jednego narzędzia do wielu narzędzi i interfejsów.

  Case Study: Halk Emeklilik

  Customer Story: Rotana Hotels

  ZADAJ PYTANIE

  Business Intelligence Tools

  Korzyści i funkcje:

  • Wspieraj swoje potrzeby biznesowe i korzystaj z najnowszych technologii Business Intelligence, wraz z szerokim wachlarzem wspieranych źródeł danych, przy użyciu elastycznej i skalowalnej platformy, aby zagwarantować, że osoby podejmujące decyzje będą miały dostęp do analiz w czasie rzeczywistym.
  • Korzystanie z naszego obszernego pakietu aplikacji Business Intelligence pozwoli przekształcić dane w przydatne informacje i dostarczyć je najbardziej potrzebującym.
  • Utrzymuj dane w odpowiednim miejscu, przenosząc analitykę w chmurze do danych lokalnych, aby zwiększyć sprawność biznesową przy użyciu połączenia danych na żywo, w ramach hybrydowej strategii analitycznej.
  • Łatwe w użyciu narzędzia BI do zapytań ad hoc, raportowania i analizy w środowisku sieci Web, aby umożliwić wszystkim użytkownikom biznesowym zrozumienie trendów i pierwotnych przyczyn.
  • Twórz imponujące wizualizacje BI, pulpity nawigacyjne i aplikacje analityczne, aby zwiększyć wydajność, uwydatnić wyjątkowe spostrzeżenia, ocenić ryzyko i zidentyfikować możliwości.
  • Funkcje inteligentnej pomocy umożliwiają użytkownikom odkrywanie ukrytych informacji i podejmowanie lepszych i świadomych decyzji.
  • Korzystaj z intuicyjnych narzędzi do manipulacji danymi, identyfikacji trendów i odchyleń z poziomu Microsoft Excel, a także do udostępniania wyników w prezentacjach Microsoft PowerPoint na żywo.
  • Wdrożenie lokalne
  • Analiza biznesowa w czasie rzeczywistym
  • Zwiększona autonomia użytkownika
  • Zapewnia proste, spersonalizowane i dynamiczne wykorzystanie informacji.

  Nagłówek przezroczysty i pogrubiony

  Coś mocnego

  Powiedz coś więcej czytelnikowi

  Nagłówek i druga linia nagłówka mówią nam, co oferujesz, a nagłówek formularza pomaga dobić targu. Tutaj możesz wyjaśnić, dlaczego Twoja oferta jest tak rewelacyjna, że warto dla niej wypełnić formularz.

  Pamiętaj:

  • Punktory świetnie
  • prezentują korzyści
  • i pomagają zaskarbić sobie klientów.

  Skontaktuj się z nami