<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">
HR

SAP MASTER DATA GOVERNANCE

  SAP Master Data Governance - MDG

  SAP Master Data Governance (MDG) to rozwiązanie do zarządzania danymi podstawowymi, które umożliwia centralne tworzenie, zmianę i dystrybucję lub konsolidację danych podstawowych w całym środowisku systemowym. Integracja danych podstawowych zapewnia możliwości ponownego wykorzystania modeli danych, struktur walidacji i logiki biznesowej, co prowadzi do znacznej poprawy jakości danych podstawowych.

  SAP Master Data Governance (MDG) zapewnia szybki i zaufany dostęp do danych oraz pozwala stawić czoła wyzwaniom cyfrowym, analitycznym i operacyjnym. Korzystanie z rozwiązania SAP Master Data Governance (MDG) usprawnia zarządzanie danymi przedsiębiorstwa, zmniejsza całkowity koszt ich posiadania oraz zwiększa dokładność danych.

  ZADAJ PYTANIE

  Korzyści i funkcje

  • Konsolidacja danych ze źródeł takich jak systemy SAP i innych firm w celu tworzenia wiarygodnych i spójnych danych podstawowych, umożliwiając efektywne przetwarzanie aktualizacji dużych ilości danych za pomocąmechanizmów przetwarzania masowego.
  • Poprawa dokładności i niezawodności analizy danych podstawowych, umożliwiając różnym zespołom posiadanie własnych atrybutów danych podstawowych oraz umożliwiając dowolne przebiegi przepływów pracy.
  • Możliwość potwierdzenia gotowości danych podstawowych i oceny wydajności wszystkich działań związanych z zarządzaniem danymi podstawowymi poprzez definiowanie, walidację i monitorowanie ustalonych reguł biznesowych.
  • Wpływ na zwiększenie sprzedaży, dzięki konsolidacji danych podstawowych w całej firmie i możliwości zarządzajania nimi, niezależnie od lokalizacji danych oraz tego, czy są związane z rozwiązaniami SAP lub rozwiązaniami innych firm.
  • Zapewnienie pozytywnego doświadczenia w pracy z rozwiązaniem, które umożliwia szybkie organizowanie zadań, takich jak obsługa klienta, konsolidacja finansowa i wdrażanie nowych dostawców, przy użyciu wcześniej istniejących modeli danych, reguł, przepływów pracy i interfejsów użytkownika.
  • Możliwość korzystania z jednej aplikacji dostępnej w chmurze, środowisku lokalnym lub hybrydowym do obsługi domen danych podstawowych

  Skontaktuj się z nami