<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">
HR

SAP DATA INTEGRATOR

  SAP Data Integrator

  SAP Data Integrator pomaga klientom wyodrębniać , przekształcać, integrować i ładować dane w środowisku analitycznym. Daje to klientom możliwość szybkiego i wydajnego dostępu do danych i przenoszenia ich w przedsiębiorstwie bez ich utraty - niezależnie od źródła lub celu, przy użyciu narzędzi do integracji danych SAP.

  SAP Data Integrator oferuje klientom bogate środowisko i pomaga im stworzyć w pełni zintegrowane środowisko danych dla organizacji. W ten sposób klienci mogą łączyć i migrować dane w środowiskach opartych na SAP lub heterogenicznych środowiskach danych, zarówno w siedzibie klientów, w chmurze lub osadzonych w aplikacjach.

  ZADAJ PYTANIE

  Sap-Data-Integrator-1

  Korzyści i funkcje

  • Możliwość dostępu i integracji danych w dowolnym czasie, w dowolnym miejscu i z dowolnego źródła przy użyciu wszechstronnych funkcji integracji danych.
  • Funkcjonalność ekstrakcji, transformacji i ładowania (ETL) - przenoszenie i integrowanie danych z jednego lub wielu źródeł w czasie rzeczywistym i w dowolnych odstępach czasu.
  • Możliwość zarządzania i wymiany metadanych z różnych systemów, przy użyciu elastycznego rozwiązania do zarządzania informacją.
  • Szybka integracja danych i tworzenie projektów wysokiej jakości przy użyciu jednego rozwiązania dla celów realizacji procesów ETL i projektów jakości danych.
  • Zapewnienie większych korzyści z danych przedsiębiorstwa, przy udostępnieniu narzędzi do integracji danych i zapewniania jakości danych firmy SAP.
  • Modelowanie, udostępnianie i migracje danych, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwo dzięki doskonałym funkcjom zarządzania, nadzoru i magazynowania danych.
  • Optymalizacja jakości danych, dzięki której użytkownicy uzyskują dostęp do wiarygodnych i istotnych informacji opartych o dane, w czasie rzeczywistym

  Skontaktuj się z nami