<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">
HR

SAP DATA QUALITY MANAGEMENT

  SAP Data Quality Management

  SAP Data Quality Management jest częścią SAP Data Services. Umożliwia klientom zarządzanie problemami w jakości danych, we wszystkich domenach i źródłach, z poziomu jednego widoku.

  Klienci uzyskają dostęp do pulpitów zarządzania SAP Data Quality Management, które umożliwią im monitorowanie zarządzania danymi i analizę trendów - standaryzację, autoryzację, ulepszanie i dopasowywanie danych zgodnie z określonymi regułami i wymaganiami biznesowymi.

  Mikrousługi platformy SAP Data Quality Management umożliwiają programistom osadzanie usług czyszczenia i wzbogacania danych w dowolnym procesie biznesowym lub aplikacji.

  SAP Data Quality Management pomaga decydentom w organizacjach klientów, dzięki zapewnieniom, że pracują na danych, którym mogą ufać, co przekłada się na opieranie swoich decyzji o aktualne i dokładne informacje.

  ZADAJ PYTANIE

  SAP-Data-Quality-Management

  Korzyści i funkcje

  • Poprawa doświadczeń współpracy klientów z organizacjami, które wdrożyły to rozwiązanie, między innymi dzięki terminowemu dostarczaniu zamówień i wszelkiej innej komunikacji.
  • Automatyczne uzupełnianie atrybutów danych, np. danych adresowyc, aby przyspieszyć wprowadzanie danych i zmniejszyć nieprawidłowości i niedokładności w danych. Dzięki dokładnym i kompletnych danym kontaktowym Wasza organizacja zaoszczędzi czas na wprowadzanie danych, poprawę potencjalnych nieprawidłowości oraz uniknie kosztów zwrotów.
  • Dokładna analityka lokalizacji dostarcza precyzyjnych danych geolokalizacyjnych, aby umożliwić głębsze spojrzenie na zachowania klientów, logistykę i wykrywać potencjalne nowe możliwości biznesowe.
  • Pomoc w uzyskaniu wysokiej jakości i spójności danych adresowych za pomocą weryfikacji adresów i geokodowania. Klienci mogą natychmiast zweryfikować adresy i upewnić się, że wszelkie błędne informacje związane z lokalizacją i adresem są automatycznie poprawiane.
  • Możliwość integracji mikrousług platformy SAP Data Quality Management, dla danych lokalizacyjnych, wraz z aplikacjami lokalnymi lub chmurowymi.

  Skontaktuj się z nami