<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">
HR

SAP DATA SERVICES

  SAP Data Services

  SAP Data Services to rozwiązanie do integracji i transformacji danych, które pomaga klientom w zwiększaniu produktywności i obniżeniu kosztów pracy z danymi za pomocą jednej platformy, integrującej funkcjonalność zapewniania jakości i integracji danych.

  Dzięki oprogramowaniu do kontroli jakości danych, użytkownicy mogą korygować problemy z danymi przed ich pojawieniem się oraz w momencie ich wystąpienia, a także automatycznie naprawiać problemy z nadmiarowymi danymi, niespójnościami w danych, ich niedokładności i błędach w danych, wewnątrz dowolnej aplikacji, celem ułatwienia podejmowania decyzji i prowadzenia działalności biznesowej.

  Dzięki oprogramowaniu do integracji danych, usługi SAP Data Services integrują się z wieloma innymi produktami, w których użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do danych dowolnej wielkości, w tym dużych zbiorów danych, pochodzących z różnorodnych źródeł i przenosić je, a także integrować, w celu nadania im głębszego znaczenia.

  ZADAJ PYTANIE

  Sap-Data-Services

  Korzyści i funkcje

  • Uzyskanie kontekstowego wglądu w dane i odkrycie ich prawdziwej wartości. Stworzenie pełnego wglądu w informacje, uzyskując dostęp do danych dowolnej wielkości i z dowolnego źródła.
  • Usprawnienie podejmowania decyzji i podniesienie efektywności operacyjnej poprzez standaryzację, poprawianie i dopasowywanie danych, w celu zmniejszenia liczby duplikatów, identyfikacji relacji i proaktywnego korygowania problemów z jakością.
  •  Połączenie krytycznych danych przetwarzanych lokalnie, w chmurze lub w ramach platform Big Data. Korzystanie z intuicyjnych narzędzi do integracji danych operacyjnych, analitycznych, generowanych maszynowo i geograficznych.
  • Zapewnienie użytkownikom uniwersalnego dostępu do danych i możliwości integracji wszystkich źródeł i celów danych przedsiębiorstwa.
  • Możliwość przetwarzania natywnych-tekstowych danych i odkrywania z nich znaczenia w celu zwiększenia ilości informacji wspomagających biznes.
  • Możliwość redukcji duplikatów i identyfikowania relacji podczas standaryzacji, poprawiania i dopasowywania danych.
  • Korzystanie z pulpitów jakości danych, umożliwiając tym samym pokazanie potencjalnego wpływu problemów z jakością danych na wszystkie powiązane systemy lub aplikacje.
  • Możliwość transformacji wszystkich typów danych , niezależnie od branży lub domeny danych, oraz obsługi scentralizowanego repozytorium reguł biznesowych i ponownego wykorzystania obiektów.
  • Włączenie grid computing, przetwarzania równoległego i zbiorczego ładowania danych, aby sprostać potrzebom przetwarzania dużych wolumenów danych.
  • Uproszczenie i przyspieszenie transformacji cyfrowej
  • Urzeczywistnienie realizacji strategii transformacji cyfrowej oraz wyeliminowanie luki pomiędzy strategią biznesową a jej realizacją, korzystając z naszego niezrównanego wsparcia serwisowego

  Nagłówek przezroczysty i pogrubiony

  Coś mocnego

  Powiedz coś więcej czytelnikowi

  Nagłówek i druga linia nagłówka mówią nam, co oferujesz, a nagłówek formularza pomaga dobić targu. Tutaj możesz wyjaśnić, dlaczego Twoja oferta jest tak rewelacyjna, że warto dla niej wypełnić formularz.

  Pamiętaj:

  • Punktory świetnie
  • prezentują korzyści
  • i pomagają zaskarbić sobie klientów.

  Skontaktuj się z nami