<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">

SAP REPLICATION SERVER

  Możliwość integracji i przenoszenia danych w czasie rzeczywistym

  Uzyskuj propagację i aktualizację danych w dowolnym miejscu w przedsiębiorstwie, w czasie rzeczywistym - dzięki rozwiązaniu SAP Replication Server. Zapewnia ono bezproblemowe zarządzanie danymi, dzięki ich przenoszeniu, integracji i synchronizacji, aby zaspokoić potrzeby udostępniania danych w dowolne miejsce, w czasie rzeczywistym. Zastosuj to rozwiązanie do budowy architektur wysokiej dostępności (HA) i odzyskiwania danych po awarii (DR), błyskawicznej dystrybucji danych, szybkiego podejmowania decyzji i nie tylko.

  ZADAJ PYTANIE

  Back view of businesswoman and graphs at background

  WARTOŚĆ BIZNESOWA DLA KLIENTA

  Przenoś, zarządzaj i integruj dane z najpopularniejszych źródeł danych SAP i innych firm w czasie rzeczywistym - zasilając swoje inwestycje IT wysokiej jakością danymi, które są zawsze tam, gdzie ich potrzebujesz. Dzięki naszemu oprogramowaniu do replikacji danych możesz:

  • Zapewnić, że rozproszone środowisko IT staje się niezawodne, stabilne i zawsze dostępne
  • Zachować ciągłość biznesową dzięki rozwiązaniom typu „zero przestojów”, do odtwarzania po awarii
  • Przenieść dane produkcyjne przy opóźnieniach krótszych niż sekunda do systemów opartych o SAP HANA, w celu raportowania w czasie rzeczywistym
  • Synchronizować dane w różnych środowiskach baz danych, aby zachować lokalną wydajność
  • Wykonać migracje baz danych bez przerywania operacji

  Skontaktuj się z nami