<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">
HR

SAP HANA

  SAP HANA

  Platforma przetwarzania danych w pamięci, która obejmuje biblioteki predykcyjne, planowanie, przetwarzanie tekstu, analizę przestrzennej i biznesową. SAP HANA przyspiesza analizy i aplikacje, a także łączy bazy danych, przetwarzanie danych i możliwości platformy aplikacyjnej.

  Korzystając z technologii bazy danych w pamięci, SAP HANA nie tylko może uruchamiać zaawansowane analizy na żywo w czasie rzeczywistym, ale także może eliminować predefiniowane agregaty, migawki znane jako zmaterializowane widoki i duplikowanie danych pomiędzy systemami operacyjnymi i planistycznymi oraz systemami wspomagania decyzji (DSS).

  SAP HANA, oprócz tego, że jest systemem zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS), łączy przetwarzanie OLAP i OLTP w pojedynczej bazie danych w pamięci, dzięki czemu eliminuje wąskie gardła operacji dyskowych i zapewnia pionierską wydajność.

  SAP HANA to najbardziej odpowiednia platforma do tworzenia i wdrażania aplikacji i analiz w czasie rzeczywistym.

  ZADAJ PYTANIE

  HANA Solutions

  Kluczowe funkcje i cechy

  • Uproszczenie procesów, korzystając z pojedynczej kopii danych przedsiębiorstwa i bezpiecznej nowoczesnej platformy danych
  • Wykorzystując wirtualizację, integrację lub replikację danych, SAP HANA umożliwia przetwarzanie transakcji i realizację analiz w czasie rzeczywistym
  • Dostarczenie zaawansowanych mechanizmów przetwarzania danych biznesowych, tekstowych, przestrzennych, graficznych i szeregowych
  • Wykorzystanie hybrydowych możliwości przetwarzania transakcyjnego i analitycznego do tworzenia aplikacji nowej generacji
  • Zmaksymalizowanie zwrotu z inwestycji i zminimalizowanie kosztów zarządzania danymi, korzystając z SAP HANA

   

  Skontaktuj się z nami