<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">

SAP SQL Anywhere

Wbudowana baza danych dla aplikacji

Zapewnij bezpieczne i niezawodne zarządzanie danymi na serwerach, gdzie nie ma możliwości zaangażowania zespołu administratorów, oraz synchronizację dziesiątek tysięcy urządzeń mobilnych, systemów Internetu Rzeczy (IoT) i środowisk zdalnych. Prowadź swoją firmę z dowolnego miejsca dzięki rozwiązaniom systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS) SAP SQL Anywhere. Przechwytuj, zarządzaj i synchronizuj dane w różnych architekturach i realiach - nawet gdy brakuje ciągłej łączności lub wsparcia IT.

  • Wdrożenie możliwe zarówno lokalne jak i w chmurze
  • Bezpieczna synchronizacja zabezpieczana zaawansowanym szyfrowaniem
  • Wbudowane zarządzanie danymi w krytycznych aplikacjach
  • Gromadzenie i analiza danych IoT

ZADAJ PYTANIE

Double exposure of businessman hand points human resources, CRM and social media as concept

KLUCZOWE KORZYŚCI

Zoptymalizuj zarządzanie danymi

Dostarczaj krytyczne dane biznesowe do odległych biur i urządzeń mobilnych, aby umożliwić podejmowanie trafnych decyzji, w czasie rzeczywistym na pierwszej linii styku swojej firmy z rynkiem.

Zwiększ mobilność

Uruchamiaj aplikacje mobilne w warunkach niezawodności, przy wysokiej wydajności, bez konieczności angażowania personelu technicznego, zapewniając pracownikom mobilnym i zdalnym stałą dostępność, nawet gdy są offline.

Uprość obsługę

Usprawnij zadania związane z konserwacją danych dzięki wbudowanym funkcjom samozarządzania, które pomagają użytkownikom szybko i skutecznie rozwiązywać problemy.

Skontaktuj się z nami