<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">
HR

Planowanie Darwina

  Planowanie Darwina

  Darwin EPM jest wytworzonym przez naszego partnera rozwiązaniem do zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa, uzupełniającym SAP BPC, z wstępnie wbudowanymi, łatwo dostosowywanymi, zintegrowanymi modułami .

  Każdy moduł zawiera wiele modeli danych, przepływy procesów biznesowych, logikę biznesową, szablony danych wejściowych i szablony raportów.

  Gotowe do użycia komponenty pozwolą na natychmiastowe rozpoczęcie cyfrowej transformacji organizacji, przy minimalnej konfiguracji początkowej.

  Moduły rozwiązania Darwin EPM są dostarczane z gotowymi modelami danych do budżetowania i planowania w całym przedsiębiorstwie. Platforma zawiera konfigurowalne, wstępnie przygotowane struktury metadanych i właściwości, ułatwiające szybkie wdrożenie i skrócenie czasu potrzebnego do uzyskania rozwiązania operacyjnego.

  Silnik obliczeniowy Darwin ( DarCE ) zapewnia obliczenia i przetwarzanie danych z niesamowitą szybkością.

  Gotowe do użycia, bogate możliwości wizualizacji danych, pulpity zarządcze i raporty w połączeniu ze spójnym interfejsem użytkownika dla wszystkich modułów, z dostępem webowym, zapewnia intuicyjną platformę.

  ZADAJ PYTANIE

  Darwin

  Korzyści i funkcje

  • Planowanie sprzedaży / przychodów
  • Planowanie wydatków kapitałowych
  • Operacyjne planowanie kosztów
  • Planowanie siły roboczej
  • Planowanie projektowe
  • Alokacje kosztów
  • Utrzymywanie wielu wersji planu
  • Zero or Seeded Budgeting / Forecasting
  • Przejrzysty, intuicyjny interfejs sieciowy
  • Sterowane przepływy procesów do wykonywania zadań
  • Wizualizacje w czasie rzeczywistym
  • Planowanie długoterminowe i prognozy kroczące
  • Wszechstronne, proste, zintegrowane rozwiązanie łączące finanse, operacje i strategię w jednej platformie
  • Wykorzystuje moc technologii SAP EPM w połączeniu z najlepszymi praktykami pochodzącymi z setek udanych wdrożeń
  • Gotowe do użycia moduły umożliwiają szybkie wdrożenie i radykalnie skracają czas potrzebny na posiadanie gotowego do działania rozwiązania
  Darwin

  Skontaktuj się z nami