<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">
slider_image1.jpg

SAP DISCLOSURE MANAGEMENT

  Przyspiesz „ostatnią milę” w finansach dzięki rozwiązaniu SAP BusinessObjects Disclosure Management

  Zredukuj czas, ryzyko i koszty zgłoszeń i ujawnień do organów regulacyjnych dzięki SAP BusinessObjects Disclosure Management. Oprogramowanie pomaga w efektywnym zarządzaniu ostatnim etapem zamknięcia finansowego - od przygotowania i publikacji sprawozdań finansowych i raportów XBRL, po zapewnienie zgodności z IFRS, GAAP i innymi krajowymi standardami rachunkowości

  Broszura produktu

  Przeczytaj studium przypadku: Emirates NBD

  Przeczytaj raport rankingu EPMi z końca cyklu 2017

  ZADAJ PYTANIE

  SAP-Disclosure-Management-Big3062016131553

  WARTOŚĆ BIZNESOWA DLA KLIENTA

  Oprogramowanie dostarcza elastyczny, oparty na współpracy proces współdzielenia informacji pomiędzy zespołami, lokalizacjami geograficznymi, systemami i źródłami danych, dzięki czemu możesz przyspieszyć zamknięcie finansowe, wypełniając wymagania zgodności. Dzięki naszemu oprogramowaniu możesz:

  • Zarządzać wytwarzaniem, wypełnianiem i publikacją sprawozdań finansowych i regulacyjnych
  • Zautomatyzować przepływy pracy, dzięki przypisaniu odpowiedzialności, udostępnianiu informacji i zmniejszenia ryzyk
  • Wspierać współpracę, dając użytkownikom większą autonomię i odpowiedzialność
  • Publikować sprawozdania finansowe w różnych formatach, w tym XBRL
  • Zapewniać zgodność z IFRS, wieloma standardami GAAP i innymi branżowymi standardami rachunkowości

  Skontaktuj się z nami