<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">
slider_image1.jpg

SAP Financial Consolidation

  Przyspiesz proces konsolidacyjne, dzięki oprogramowaniu SAP BusinessObjects Financial Consolidation

  Dostarczaj szybkie i dokładne sprawozdania finansowe - i zyskaj więcej czasu na skupienie się na strategii i analizie. Dostarczane przez nas oprogramowanie do konsolidacji finansowej może pomóc w nawigacji pomiędzy wieloma walutami, fuzjami i przejęciami oraz ewoluujących standardach rachunkowości, takich jak IFRS oraz lokalne GAAP. Przestrzegaj złożonych wymogów dotyczących sprawozdawczości finansowej - i zamykaj księgi w rekordowym tempie.

  Broszura produktu

  ZADAJ PYTANIE

  businessman hand working with new modern computer and business strategy as concept-1

  WARTOŚĆ BIZNESOWA DLA KLIENTA

  SAP BFC pomaga usprawnić procesy, przy zachowaniu zgodności, spełnić globalne wymagania wymogi regulacyjne, a ostatecznie przyspieszyć procesy finansowe. Rozwiązanie pozwala na zdjęcie z użytkowników obciążenia związanego z raportowaniem, dając im więcej czasu na analizowanie tego, jak i dlaczego zachodziły zdarzenia finansowe.

  • Skrócenie czasu i kosztów zamknięcia finansowego i cykli raportowania - bez utraty kontroli
  • Zapewnienie zgodności z wymogami IFRS i lokalnymi GAAP, w tym raportowaniem XBRL
  • Raportowanie w czasie rzeczywistym na skonsolidowanych danych, dzięki przetwarzaniu w pamięci SAP HANA
  • Automatyzacja uzgadniania i eliminacji międzyfirmowych, przeliczania walut, raportowania segmentowego i wielu innych procesów
  • Wzmocnienie relacji inwestorskich, dzięki utrzymaniu przejrzystych danych i ścieżek audytu

  Skontaktuj się z nami