<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">
slider_image1.jpg

SAP STRATEGY MANAGEMENT

  Wyznacz ambitne cele - i osiągaj je szybko - dzięki oprogramowaniu do zarządzania strategią SAP

  Wypełnij lukę między strategią biznesową a jej realizacją dzięki rozwiązaniu SAP BusinessObjects Strategy Management. Oprogramowanie może pomóc w zidentyfikowaniu kluczowych inicjatyw, tworzeniu planów strategicznych oraz podejmowaniu szybkich i skutecznych działań na rzecz osiągnięcia celów. Skup cały zespół wokół celów - i zapewnij wszystkim dostęp do kart wyników, pulpitów wskaźników KPI, analiz porównawczych, narzędzi do współpracy i nie tylko.

  Broszura produktu

  ZADAJ PYTANIE

  businessman hand working with new modern computer and business strategy as concept-1

  WARTOŚĆ BIZNESOWA DLA KLIENTA

  Rozwiązanie ułatwia śledzenie planów strategicznych. Połącz procesy operacyjne z celami biznesowymi, ustal priorytety i skup się na zasobach oraz popraw ogólną realizację strategii.

  • Ulepsz proces planowania strategicznego i komunikuj priorytety osobom i zespołom
  • Monitoruj postępy dzięki intuicyjnym kartom wyników i analizom porównawczym
  • Popraw widoczność, współpracę i podejmowanie decyzji dzięki zapewnieniu jednego źródła danych dla wszystkich zainteresowanych
  • Wspieraj odpowiedzialność, łącząc cele strategiczne, wskaźniki i postępy z działaniami pracowników

  Skontaktuj się z nami