<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">

Zgłoszenie serwisove

  System zgłoszeń serwisowych - Case Direct Access (CDA) spółki MDSap, umożliwa w intuicyjny sposób  tworzenie, zmienianie i obserwowanie statusu Państwa zgłoszeń serwisowych w trakcie realizowanych usług wsparcia technicznego.

  Prosimy odwiedzić stronę: http://www.casedirectaccess.com

  Mogą Państwo również skontaktować się z naszym zespołem wsparcia technicznego, lub też wysłać email:

  Tel: +48 22 212 54 23
  Email: support_pl@mdsaptech.com

  Uwaga: jeżeli chcecie Państwo skierować zgłoszenie serwisowe do wsparcia technicznego, prosimy o wcześniejsze przygotowanie wszystkich niezbędnych informacji w celu przyspieszenia obsługi zgłoszenia. Celem sprawdzenia, oraz ustrukturyzowania informacji, która będzie niezbędna, mogą Państwo wykorzystać Technical Support Checklist.