<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2577114&amp;fmt=gif">
slider_image1.jpg

Kurumsal Mimari

BİLGİ ALMAK İÇİN

PowerDesigner Modelleme Metodolojisi

SAP PowerDesigner’ın en güçlü özelliklerinden biri, müşterilerin farklı kuralları ve farklı metodolojilerini özelleştirme ve otomasyon ile desteklemesidir. PowerDesigner, Kurumsal Mimari, İş Süreçleri, Veri Modelleme, UML Modelleme, vb… çok sayıda ve çeşitli modellenmiş alanlar ile müşterilerin hedeflerine ve rutin işlerine odaklanmalarına izin veren etkin bir modelleme ortamı sağlar.

Double exposure of businessman hand points human resources, CRM and social media as concept

İŞ DEĞERİ

  • İş Birimleri ve Bilgi Teknolojilerini, şirket gereksinimleri, şirket içinde konuşulan kurumsal dil, ilgili süreçler, uygulamalar ve veri arasında bir bağ kurmak için yeni teknolojiler ile aynı noktada buluşturur
  • Bireylerin temel sorunlara odaklanmasını sağlayarak ve müşteri kurallarını devreye alıp otomatikleştirerek takım verimliliğini arttırır
  • Veri yığınlarını parçalara ayırarak müşteri bilgi varlığının ayrıntılı olarak incelenmesini sağlar
  • Birçok ve çeşitli metadata kaynağının merkezileştirilmesi, takım üyelerinin kolayca işbirliği yapmasını sağlar ve böylece verimliliği arttırır
Back view of businessman and graphs at background

WHY WORK WITH US?

As a SAP Gold Partner, our teams work closely together to ensure our mutual customers receive unmatched level of support and gain the most satisfying experience in adopting SAP sustainability solutions.

BİLGİ ALMAK İÇİN